Pielęgniarki

Opis Credits

Projekt „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” - realizowany przez Ministra Zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Reżyseria: Batosz Piotrowski
Muzyka: Paweł Skorupka
Dźwięk: Sound Tropez / Marcin Kardach
Agencja: JP Konsulting
Producent: Monika Zgórzak
Kierownik Produkcji: Agnieszka Fatek D35
Kolor korekcja: Martyna Laskowska D35
Montaż: Bartosz Godlewski D35
Online: Wojciech Łebkowski D35