Orange

Opis Credits

Orange Polska – operator telekomunikacyjny, były monopolista, a obecnie dominujący dostawca telefonii stacjonarnej w Polsce. Jeden z największych w Polsce dostawców Internetu i usług telekomunikacyjnych w sieci ruchomej.
Obecnie podstawową marką handlową i korporacyjną spółki jest marka Orange.

Kolor korekcja: Marcin Kryjom D35