Dystrybucja kluczy KDM

Key Delivery Messages (KDM) jest unikalnym kluczem dystrybucyjnym, generowanym dla konkretnej zakodowanej kopi cyfrowej DCP w celu umożliwienia odtworzenia jej w kinie (sali) w precyzyjnie określonym przedziale czasowym. Dystrybucja kluczy KDM daje dystrybutorowi pełną kontrolę nad możliwościami projekcji filmu (kopi DCP). Zakodowana kopia DCP jest całkowicie bezpieczna, ponieważ tylko klucz KDM Digital Cinema Initiative Distribution Master (DCDM) jest dystrybucyjnym pakietem materiału przygotowanego dla kin cyfrowych; to zestaw nieskompresowanych i niekodowanych, zoptymalizowanych plików, reprezentujących zawartość obrazu ruchomego, do odtwarzania elektronicznego w kinach (po zakodowaniu do cyfrowej kopi kinowej). DCDM obejmuje nie tylko filmy,  ale również inne treści odtwarzane w kinie, jak takie jak na przykład reklamy. W skład DCDM wchodzą pliki reprezentujące obraz, dźwięk, rozstawione w  czasie napisy, tytuły oraz ewentualnie dane pomocnicze, jak parametry projekcji. Poprawnie przygotowany DCDM umożliwia wykonanie kinowych kopi cyfrowych filmu,umożliwia jej otwarcie.