DCDM

Digital Cinema Initiative Distribution Master (DCDM) jest dystrybucyjnym pakietem materiału przygotowanego dla kin cyfrowych; to zestaw nieskompresowanych i niekodowanych, zoptymalizowanych plików, reprezentujących zawartość obrazu ruchomego, do odtwarzania elektronicznego w kinach (po zakodowaniu do cyfrowej kopi kinowej). DCDM obejmuje nie tylko filmy,  ale również inne treści odtwarzane w kinie, jak takie jak na przykład reklamy. W skład DCDM wchodzą pliki reprezentujące obraz, dźwięk, rozstawione w  czasie napisy, tytuły oraz ewentualnie dane pomocnicze, jak parametry projekcji. Poprawnie przygotowany DCDM umożliwia wykonanie kinowych kopi cyfrowych filmu.